Coaching

Vaak zijn onze fysieke problemen verbonden met een psychische oorzaak. Een goed gesprek kan leiden tot een beter begrip van en meer inzicht in je eigen levensomstandigheden, met het oog op een betere levenskwaliteit.

Luisteren is daarom een belangrijke kwaliteit voor een begeleider.

Door je leven vanuit een breder perspectief te benaderen, worden er inzichten geboren die tot meer begrip leiden van je eigen situatie om zo de weg naar verandering open te maken.

We gaan samen op zoek naar wie je bent, wat je bezighoudt, de rode draad in je leven.  Door een dieper inzicht in jezelf en een ruimere visie op je leven gaan we samen op weg naar verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven zodat je kan evolueren naar een leven in balans met jezelf en de buitenwereld.